Stomatološka ordinacija 
CANINUS

Click here to edit subtitle

CENOVNIK

vrsta usluge
 cena u
dinarima
Konzervativna stomatologija
 
 Stomatološki pregled SA IZVEŠTAJEM
 2.000
 Amalgamska plomba (jednopovršinska)
  2.000
 Amalgamska plomba (višepovršinska)
  2.500
 Kompozitna plomba (jednopovršinska)
  2.500
 Kompozitna plomba (višepovršinska)
  3.200
 Keramička plomba (jednopovršinska)
  3.200
 Keramička plomba (višepovršinska)
  3.800
 Retencija parapulpnim kočićem
  1.300
 Retencija pulpnim kočićem
 2.500
 Endodontsko lečenje zuba + plomba
  6.000-9.500
 Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe
 1.500
 Uklanjanje kanalnog punjenja
  3.200
 Beljenje zuba po vilici (ordinacijsko)
 12.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
Protetika
 
 Totalna akrilatna proteza
32.000
 Pacijalna akrilatna proteza
25.000
 Parcijalna skeletirana proteza
 44.000
 Valplast proteza
  49.500
 Atečmeni (par)
 19.000
 Direktno podlaganje proteze
 6.500
 Indirektno podlaganje proteze
 6.500
 Reparatura proteze
 1.500-2.500
 Privremena krunica
 2.500
 Skidanje metalne krunice
 650
 Metalokeramička krunica
 13.000
 Bezmetalna keramička krunica
 25.000
 Metalokeramička krunica na implantatu
 19.000
 Suprastruktura na implantatu
 12.000
 Reparatura fasete
 3.000
 Nadogradnja na kočić
 8.000
 Frezovana metalokeramička krunica
 14.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
 Oralna hirurgija
 
 Rutinasko vadjenje zuba
  2.500
 Vadjenje korena zuba
  3.200
 Hirurško vadjenje zuba
  7.500
 Hirurško vadjenje impaktiranog umnjaka
  12.500
 Hirurško vadjenje impaktiranog očnjaka
 15.000
 Resekcija jednokorenog zuba
  12.500
 Cistektomija
  19.000
 Cistektomija + veštačka kost
  29.000
 Nivelacija viličnog grebena
 12.500
 Vestibuloplastika po vilici
 25.000
 Hirurško zatvaranje sinusa
 12.500
 Implantat
 50.000 - 75.000
 Hirurško oslobađanje implantata
 12.500
 Frenektomija
 6.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
Parodontologija
 
 Uklanjanje kamenca ultrazvukom
 1.900 - 3.800
 Kiretaža parodontalnog džepa
 2.500
 Režanja operacija (Widman) po zubu
 6.500
 Gingivektomija po zubu
 2.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
Ortopedija vilica
 
 Mobilni aparat sa šrafom i pokretnim elementima
 32.000
 Fiksni aparat po vilici
 87.500
 Fluorizacija zuba
 3.000
 Zalivanje fisura po zubu
 1.900
 Vađenje mlečnog zuba
 650

Akonotacija za rad je 50%. Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi, obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova. Na zahtev pacijenta izdaje se račun za izvršene usluge (član22, tačka4 zakona o privatnim preduze.)