Stomatološka ordinacija 
CANINUS

Click here to edit subtitle

CENOVNIK

Cene u ovom cenovniku su informativnog karaktera. Zbog velikog broja pogodnosti koje pružamo našim pacijentima prikazane cene su sklone promenama i podležu brojnim popustima za velike radove.

vrsta usluge
 cena u
dinarima
Konzervativna stomatologija
 
 Stomatološki pregled SA IZVEŠTAJEM
 2.000
 Amalgamska plomba 
  2.000
 Kompozitna plomba 
 1.500 - 3.200
 Retencija parapulpnim kočićem
  1.300
 Retencija pulpnim kočićem
 2.500
 Endodontsko lečenje zuba + plomba
  6.000-9.500
 Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe
 1.500
 Uklanjanje kanalnog punjenja
  3.200
 Beljenje zuba po vilici (ordinacijsko)
 12.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
Protetika
 
 Totalna akrilatna proteza
30.000
 Pacijalna akrilatna proteza
24.000
 Parcijalna skeletirana proteza
 44.000
 Valplast proteza
  48.000
Podlaganje proteze
 6.000
 Reparatura proteze
 1.500-2.500
 Metalokeramička krunica
 12.000
 Bezmetalna keramička krunica
 21.000
 Metalokeramička krunica na implantatu
 18.000
 Nadogradnja na kočić
 8.000
vrsta usluge
 cena u dinarima
 Oralna hirurgija
 
 Rutinasko vadjenje zuba
  2.500
 Komplikovano vađenje zuba
  3.200
 Hirurško vadjenje zuba
  7.500
 Hirurško vadjenje impaktiranog umnjaka
  12.000
 Hirurško vadjenje impaktiranog očnjaka
 14.000
 Resekcija jednokorenog zuba
  12.000
 Cistektomija
  18.000
 Hirurško zatvaranje sinusa
 12.000
 Implantat
 48.000 - 75.000
 Frenektomija
 6.000
vrsta usluge
 cena u dinarima
Parodontologija
 
 Uklanjanje kamenca ultrazvukom
 1.800 - 3.600
 Kiretaža parodontalnog džepa
 2.500
 Režanja operacija (Widman) po zubu
 6.000
 Gingivektomija po zubu
 2.500
vrsta usluge
 cena u dinarima
Ortopedija vilica
 
 Mobilni aparat sa šrafom i pokretnim elementima
 30.000
 Fiksni aparat po vilici
 84.000
 Fluorizacija zuba
 3.000
 Zalivanje fisura po zubu
 1.500
 Vađenje mlečnog zuba
 650

Akonotacija za rad je 50%. Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi, obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova. Na zahtev pacijenta izdaje se račun za izvršene usluge (član22, tačka4 zakona o privatnim preduze.)